Οι πρόεδροι μίλησαν για την επωνυμία του γηπέδου, απέφυγαν όμως να προβλέψουν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων εκεί.