Ένα νέο επεισόδιο προκύπτει στο χώρο της διαιτησίας και συγκεκριμένα στα ενδότερα του ΣΔΚ.
Συγκεκριμένα το μέλος του, ο Κώστας Νικολάου, έχει στείλει επιστολή μέσω της οποίας εκφράζει και το φόβο για το μέλλον του ΣΔΚ αλλά και για μία σειρά ενεργειών που απειλούν τη βιωσιμότητα του.
Παράλληλα, ο Κώστας Νικολάου, θέτει το ΣΔΚ, προ της ευθύνης και υποχρέωσης του, να τηρήσει το καταστατικό που δεν μπορεί μέλος του δ.σ να είναι και μέλος της ΚΟΠ. Δεν αναφέρεται ονομαστικά, όμως έχει να κάνει με το Λεόντιο Τράττο, ο οποίος είναι στην επιτροπή διαιτησίας της ΚΟΠ και δεν έχει αντικατασταθεί από τη θέση που κατέχει στο δ.σ του ΣΔΚ.
Η επιστολή του Κώστα Νικολάου την οποία αποκαλύπτουμε πιο κάτω είναι ένας ακόμα λόγος που υποχρεώνει το δ.σ του ΣΔΚ να την λάβει υπόψη.


Ο Κώστας Νικολάου, είναι ο πρώτος επιλαχών στην επαρχία Λευκωσίας από τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου και θα έπρεπε αυτός να αντικαταστήσει τον Τράττο, κάτι που ακόμα δεν έχει αποδεχθεί το δ.σ του ΣΔΚ.
Το σημείο αυτό στην επιστολή αναγράφεται ως ακολούθως:
«Διερωτώμαι για πιο λόγο ακόμη να αντικατασταθεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο όπως προνοείται ρητά από το καταστατικό δεν μπορεί να είναι και μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, εύλογο το γιατί, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων».