Όπως όλοι οι Ανορθωσιάτες, έτσι και ο πρόεδρος βλέπει την ομάδα και αναγνωρίζει πως πρέπει να βελτιωθεί σε όλους τους αγωνιστικούς τομείς.