Είναι ο πρώτος υπεύθυνος για να αποφασίσει να φέρει καλύτερους παίκτες που θα ανεβάσουν την ομάδα του.