Μηνάς Αντωνίου, Δημήτρης Χριστοφή, Κίκο. Μία φωτογραφία με το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.