Αυτό που ισχύει για τον Σαρφό, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.