Από ήττα σε ήττα η Ομόνοια 29ης Μάϊου. Κάτι πρέπει να συμβαίνει για να ακολουθεί αυτή την κακή πορεία η ομάδα του Νίκου Νικολάου.