Τα όσα διαδραματίζονται στο χώρο του αθλητισμού μας, με αποκορύφωμα τις αποφάσεις που έλαβε η ΚΟΕ για να αποκόψει χορηγίες από τους κορυφαίους αθλητές μας, είναι εξέλιξη η οποία έχει φέρει, πολύ μεγάλο απόηχο.
Πρόκειται για ένα θέμα που συζητείται με έντονο τρόπο. Η ΚΟΕ και ο πρόεδρος της προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση τους, όμως η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει από την στιγμή κατά την οποία η ΚΟΕ, δείχνει τάση να αφαιρέσει βασικές χορηγίες από τους εν λόγω αθλητές.
Στο θέμα που προκύπτει, έχει υποχρέωση να παρέμβει η πολιτεία. Τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, όσο και ο ΚΟΑ.
Ο αθλητισμός, είναι υπό την δική τους σκέπη και έχουν υποχρέωση να βγουν να μιλήσουν δημόσια και να ξεκαθαρίσουν το σκηνικό.
Αν σωστά η ΚΟΕ πήρε τις αποφάσεις ή αν οι αθλητές μας έχουν δίκαιο που αντιδρούν.

Μιχάλης Παπαγεωργίου