Ούτε στη Σλοβενία δεν χρειάζεται να πάεις Νίκο. Φύγε από τώρα, μόνος σου.