Αναμφίβολα, ο μόνος που διακρίθηκε με την απόδοση του, ήταν ο Νεόφυτος Μιχαήλ.