Ο Ανορθωσιάτης (αριστερά) είχε αυτή την έμπνευση να πάει στο γήπεδο με δύο ελληνικές σημαίες στο πρόσωπο του!