Καλώς το μωρό μου. Έτσι συνδύασε ο Καραβίδας τη φώτο με το Νικόλα Ιωάννου!