Ο Μάριος Ηλία, θα πάρει από την Πάφος FC, το μεγαλύτερο (βλέπε σε χρήμα) συμβόλαιο στην καριέρα του.
Το αξίζει 100%.