«Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στη Γενική Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/06/2024 ώρα 19:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου / Ανασκόπηση ποδοσφαιρικής περιόδου 2023 – 2024
Οικονομικός Απολογισμός / Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου για το 2023
Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για τη Λογοδοσία και για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Διάφορα άλλα θέματα

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του Σωματείου, τα μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει, το αργότερο 2 ημέρες πριν την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, να υποβάλουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο φαξ 22590808 ή ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Σημείωση: Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου,
(α) Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται στη Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο».