Σήμερα στις 18:00 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία, θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.
Οι υφιστάμενοι Διοικητικοί Σύμβουλοι που έθεσαν υποψηφιότητα προς επανεκλογή και εκλέγονται αυτόματα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού είναι οι:
1. Πρόδρομος Πετρίδης
2. Γιώργος Σταμάτη
3. Χάρης Φωτίου
Νέα υποψηφιότητα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει υποβληθεί.
Η διοίκηση θα κάνει τον απολογισμό της περασμένης σεζόν, θα μιλήσει ασφαλώς για το οικονομικό καθώς και για το γηπεδικό, ενώ θα φανεί αν θα υπάρξουν και μεταγραφικές… εκπλήξεις.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα επιληφθεί των πιο κάτω εργασιών:
1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τo έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023
3. Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας
4. Διορισμός Ελεγκτών
5. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων