Στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα για το θάνατο του Ντίνου Ιορδάνου, αλλά διατηρεί τη ψυχραιμία του ο Πρόδρομος.
Το πλάνο για την ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου θα προχωρήσει κανονικά.