Πήρε τα χρήματα που ήθελε ο Κίκης και για τούτο παραχωρεί το Μάριο Ηλία.