Συγκινητική εισφορά στην Ανόρθωση από τον Πάτερ Ανδρέα της Αγίας Φύλας.
Ουσιαστικά πρόσφερε τον μισθό του.
Έκανε εισφορά ύψους 2 χιλιάδων ευρώ.