Με επιστολή του ο ΚΟΑ στις 5 Ιουνίου 2024, ενημέρωσε την ΚΟΠ, τον ΠΑ.Σ.Π. και τον Σύνδεσμο Προπονητών, για μια μεγάλη και σημαντική αλλαγή στα κριτήρια επιχορήγησης των προπονητών/ιών από το ΕΣΥΑΑ.

Το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ) συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998 και έχει σκοπό να υποστηρίζει τον αθλητισμό βάσης και συγκεκριμένα τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες, μέσα από την επιχορήγηση των προπονητών των ακαδημιών καθώς και άλλων ενεργειών.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο ΚΟΑ, είναι πασιφανές μέσα και από το FIFA Ranking, ότι την τελευταία εικοσαετία τα αποτελέσματα των Εθνικών μας ομάδων δεν βελτιώνονται αλλά παρουσιάζουν καθοδική πορεία. Ένας από τους λόγους είναι και η μη χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδημίες στις ανδρικές ομάδες. Αυτό κατά συνέπεια δεν τους εξασφαλίζει τις απαιτούμενες εμπειρίες και ποδοσφαιρική ανάπτυξη.

Το ΕΣΥΑΑ έχει σκοπό μέσω των επιχορηγήσεων των προπονητών των σωματείων, να βοηθήσει στην ανάδειξη αθλητών και στην προκειμένη περίπτωση ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα μπορούν να αγωνιστούν στις ανδρικές ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο η υπηρεσία προέβη σε σχετική έρευνα για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες στις ανδρικές ομάδες. Τα αποτελέσματα για την Α’ Κατηγορία είναι απογοητευτικά:

Ενόψει των πιο πάνω και με βάση την κατάταξη, το ΕΣΥΑΑ αλλάζει τον τρόπο επιχορήγησης προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Ομάδες με αυξημένο χρόνο συμμετοχής ποδοσφαιριστών, που προέρχονται από ακαδημίες κυπριακών ομάδων, θα επιβραβεύονται με χορηγία επιπρόσθετου/ων προπονητή/ων και ομάδες με μειωμένο χρόνο συμμετοχής θα έχουν μειωμένη ή καθόλου επιχορήγηση.