Όσοι και όποιοι θέλουν το Μάριο, πρέπει να καλύψουν το ποσό με το οποίο κοστολόγησε ο Εθνικός Άχνας τον ποδοσφαιριστή του.
Υπολογίστε 140-150 χιλιάδες ευρώ!