Δεν υπάρχει μεταγραφολογία που αφορά τον Πίττα.
Ειδικά στην Ελλάδα, καμία αναφορά για το διεθνή άσο.