Από τον Αρχάγγελο στη Σερβία. Ετοιμάζονται για την αναχώρηση οι πρωταθλητές.