Το Δ.Σ του Σωματείου της ΠΑΦΟΣ FC, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτην την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 20:00 στο χώρο των γραφείων της ΠΑΦΟΣ FC.
Πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα γίνεται εγγραφή νέων μελών καθώς και ανανέωση των υπαρχόντων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα μέλη του Σωματείου μας έχουν τακτοποιημένες τη συνδρομή τους προς το Σωματείο, διευθέτηση που μπορεί επίσης να γίνει πριν την έναρξη.
Δ.Σ
Σωματείου ΠΑΦΟΣ FC