Ενημέρωση από τον Εθνικό για την εκλογική συνέλευση:
Το Σωματείο ανακοινώνει ότι έχει οριστεί Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση την Πέμπτη, 27/6/2024 στις 18:30 στο εστιατόριο του Σωματείου.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, είτε με συνδυασμό είτε ως ανεξάρτητοι, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι την Τρίτη 25/6/2024 και ώρα 13:00.