Το πανέμορφο σκυλί με την ονομασία «ΤΣΙΚΟ». Άριστα  εκπαιδευμένο με έδρα τη Λάρνακα και με ιδιοκτήτη ένα μικρό Ανορθωσιάτη που…λατρεύει όμως τον Τσίκο στην καλή του βέβαια ποδοσφαιρική έκδοση.