Η τελική απόφαση για τη μεταγραφή του, ανήκει στον ίδιο. Ο Μάριος θα επιλέξει το μέλλον του.