Αυτός που θα πληρώσει χρήμα τοις μετρητοίς και θα είναι στα πλαίσια που θέλει ο Κίκης, τότε θα βάλει υπογραφή για το Μάριο Ηλία.