Ο Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης στην ομιλία του στην ετήσια γενική συνέλευση έκανε αναφορά στην οικονομική κατάσταση της χρονιάς 2023 και αναφέρθηκε στα έσοδα αλλά και στα έξοδα της εταιρείας.

Αναλυτικά:

«Περνάμε στην οικονομική απεικόνιση του ημερολογιακού έτους 2023. Είναι καταρχάς δεδομένο ότι σε κάθε χρονιά που δεν εξασφαλίζεις συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό όμιλο το ότι αναπόφευκτα θα υπάρξει έλλειμα στον προϋπολογισμό. Υπενθυμίζω ότι φέτος ήταν η 4η συνεχόμενη χρονιά. Όμως, αυτό που έχει επιτευχθεί με πάρα πολύ κόπο είναι η μείωση αυτού του ελλείματος σε 4.8 εκατομμύρια από τα 7 που ήταν το έλλειμα το 2022. Αυτή η μείωση αποδεικνύει και μέρος πράξης στην περσινή μας δέσμευση ότι πλέον μπαίνουμε σε μία πορεία πλήρους ορθολογισμού και πιο συντηρητικής διαχείρισης. Τα συλλογικά έσοδα του 2023 ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια 863 χιλιάδες. Αφορούν ποσά που περιλαμβάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από τα εισιτήρια αγώνων, έσοδα από χορηγούς, τηλεοπτικά δικαιώματα, έσοδα χρηματοδότησης και άλλα. Για την αντίστοιχη περίοδο είχαμε ένα ποσό εξόδων ύψους 13 εκατομμυρίων 630 χιλιάδες που περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που αφορούν ποδοσφαιρικό τμήμα, μισθοδοσία και άλλα έξοδα της ομάδας όπως του προπονητικού και ιατρικού επιτελείου, τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια.  Πέραν από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ποσό ύψους 600 χιλιάδων αφορά σε όλα τα έξοδα ακαδημίας ΑΠΟΕΛ».