Δεν αναμένεται να κλείσει σύντομα η υπόθεση Τόνγκια. Θα χρειαστεί το χρόνο της καθώς υπάρχουν διάφορες παράμετροι.