Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε να στηρίξετε τη συν-διοργάνωση των 2ων Αγώνων Geri Olympics σε Κύπρο και Ελλάδα από 27 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 2024,οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κίνησης.

Συναινώντας δυνάμεις με West Virginia Αμερικής, σας καλούμε να ενισχύσετε και να συντελέσετε μαζί μας, εάν το επιθυμείτε  την αναβίωση της ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων σε κλειστές δομές και Κέντρα Ημέρας που εξυπηρετούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτους, ευπαθείς πληθυσμούς υιοθετώντας νέους τρόπους ζωής με βασικό άξονα τον άνθρωπο.

Τολμούμε και προτείνουμε νέους τρόπους οι οποίοι θα συνεργούν στην ανάπτυξη των συνεργατικών μοντέλων αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών που βοηθούν στην  ποιότητα ζωής, την υγιή και ασφαλή γήρανση, καθώς και την αποφυγή κάθε κοινωνικής απομόνωσης. Είναι αυτό που επιθυμούμε σήμερα να πετύχουμε τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ελλάδα προσαρμόζοντας τους αγώνες στις δικές μας ανάγκες και δυνατότητες. Έτι, θα είναι προσιτή και αποτελεσματική για όλους ανεξαίρετα τους ευπαθείς πληθυσμούς.

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να κινοποιήσετε περαιτέρω την προσπάθεια μας αυτή για να καταστήσουμε θεσμό την κορυφαία εκδήλωση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ενώνοντας δυνάμεις Κράτος, Πανεπιστήμια, Φορείς, Σύνδεσμοι κ.α.  Να αγκαλιάσετε και να υποστηρίξετε  τη διάδοση και διάσωση πανανθρώπινων αξιών, όπως η ευγενής άμιλλα, η αυτοπειθαρχία, η συναδελφοσύνη, η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισότητα, η συνύπαρξη με άλλους λαούς, η υπομονή και επιμονή στο να δυνηθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ως μία συνεχή συστηματική ολοκληρωμένη επένδυση στη φροντίδα υγείας.

Πρωταρχικός πυλώνας  μας είναι η ενεργός υγιής γήρανση  μέσα από συνεργατικές κοινότητες και κοινοπραξίες με κοινές ιδέες, οράματα και στόχους για να επιτύχουμε το «Ευ Ζην»

Το οφείλουμε στους ανθρώπους μας που μας έφεραν στη ζωή αποδεικνύοντας ότι είναι μύθος ότι μεγαλώνοντας κανείς χάνει τις δεξιότητες του αφού αντισταθμίζεται από μεγαλύτερη εμπειρία και ικανότητα.

Σας ευχαριστώ εν αναμονή της απάντησή σας.