Το γράψαμε από τις 6 Μαΐου για το Γιώργο Πετράκη. Ότι είναι σοβαρός υποψήφιος για την Ομόνοια 29 Μαΐου.
Πολύ σύντομα…οι εξελίξεις.