Απόλυτος άρχοντας στην Ομόνοια, ο Γιάννης Αναστασίου. Όσοι έφυγαν και θα φύγουν ακόμα, είναι με δική του εντολή.