Ακόμη κι αν διαλυθεί η εταιρεία, τα χρέη της τα αναλαμβάνει το σωματείο της Ανόρθωσης!