Οι μετοχές «Champion Shares» αποτέλεσαν το σημείο τριβής στην πρόσφατη γενική συνέλευση της Ανόρθωσης και ένας βασικός λόγος που αρκετοί ψήφισαν «όχι» στη μεταβίβαση των μετοχών προς τον σύλλογο.
Ο Χρήστος Πουλλαΐδης, στην ανοικτή του επιστολή γνωστοποιεί πως είναι διατεθειμένος να δωρίσει, πέραν των μετοχών της εταιρίας, και τις μετοχές «Champion Shares» στο σωματείο κι αν έχουν κέρδη από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο, να καταλήξουν στο σύλλογο. Ιδού η σχετική αναφορά του επί του θέματος:
«Εάν εγείρονται ενστάσεις για την διατήρηση της ιδιοκτησίας των «Champion Shares», τότε δηλώνουμε ότι θα προστεθεί στη συμφωνία όρος ότι δωρίζουμε στον Σύλλογο και όλες τις μετοχές «Champion Shares» τις οποίες είχαμε αγοράσει έναντι €2.960.000 (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ). Εάν και εφόσον αυτές οι μετοχές έχουν κέρδη σε ενδεχόμενη μας συμμετοχή σε ομίλους, αυτά να πάνε στον Σύλλογο».
Σημειώνει επίσης ότι χαρίζει ένα ποσό που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ιδού η αναφορά του: «Χαρίζουμε οτιδήποτε εμφανίζεται στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Ανόρθωσης ως χρωστούμενο προς την οικογένειά μας. Είτε είναι από το Σωματείο, είτε από την εταιρεία. Ουδέποτε πήραμε ένα σεντ, ούτε θέλουμε να πάρουμε στο μέλλον.  Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα €8.200.000 (οκτώ εκατομμύρια, διακόσιες χιλιάδες ευρώ) και το οποίο συμπεριλαμβάνει και το ποσό που δόθηκε από την οικογένεια μας πρόσφατα για να περάσουμε τα Κριτήρια Μαρτίου 2024».