Τα φανελάκια των φίλων της Ομόνοιας απεικονίζουν και την προέλευση τους.