Ξέρουν και οι διοικούντες, ότι ακόμα και με τα δύο αποτελέσματα…στο χέρι, πρέπει η ομάδα τους να παρουσιαστεί όπως αρμόζουν οι συνθήκες του μεγάλου αγώνα.