Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Σάντης στην εκδήλωση της Ανόρθωσης.