Οι οργανωμένοι Ανορθωσιάτες, στήριξαν την ομάδα τους παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.