Ο κύριος και η κυρία, μαζί στην κερκίδα για να δουν την αγαπημένη της «Μεγάλη Κυρία».