Πρέπει να βελτιώσει και το στυλ με το οποίο σφυρά και τον τρόπο που υποδεικνύει τις παραβάσεις στον αγώνα όπως και το πως αποφασίζει και δεν αποφασίζει!