Το μήνυμα του με έναν ιδιαίτερο τρόπο έστειλε ο φίλος της Νέας Σαλαμίνας.