«Ανατροπή απόφασης και να απορριφθεί η ένσταση του Απόλλωνα»

Ο νομικός Σταύρος Σταύρου, παραθέτει τη δική του θέση σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο Βάσος Γεωργίου για το θέμα της ένστασης του Απόλλωνα και την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή. Αναλυτικά:

«Στις 08/01/2022 διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΑΕΚ Λάρνακας-Απόλλων Λεμεσού με τελικό αποτέλεσμα 2-1 για την γηπεδούχο ομάδα.

Στις 11/01/2022 καταχωρίστηκε ένσταση από πλευράς του Απόλλων Λεμεσού ως προς το κύρος του αγώνα και ειδικότερα για αντικανονική και παράτυπη συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ Λάρνακας οι οποίοι, σύμφωνα με το ενιστάμενο σωματείο, είχαν βρεθεί θετικοί στον Κορονοϊό και ως εκ τούτου αγωνίστηκαν στον ποδοσφαιρικό αγώνα παράτυπα.

Στις 28/01/2022, ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ, με πολυσέλιδη απόφαση του, αποφάσισε ότι η ΑΕΚ Λάρνακας χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές κατά παράβαση του πρωτοκόλλου στον επίδικο αγώνα και ως εκ τούτου μηδενίζεται και τις αφαιρούνται οι 3 (τρείς) βαθμοί της νίκης. Την ίδια στιγμή αποφασίζει ότι οι 3 βαθμοί της νίκης δεν θα δοθούν στον Απόλλωνα Λεμεσού ένεκα του ότι δεν προβλέπεται ρητά κάτι τέτοιο στο πρωτόκολλο της ΚΟΠ.

Αυτό που με έχει προβληματίσει και ουσιαστικά είναι και η πεμπτουσία της όλης υπόθεσης, είναι ο τρόπος που προσεγγίζει ο αθλητικός Δικαστής το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε από πλευράς των ποδοσφαιριστών για την αποδέσμευση τους αλλά και το αν όντως οι ποδοσφαιριστές ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού ή όχι. Πέραν αυτού, το επίδικο άρθρο του Πρωτοκόλλου κάτω από τον τίτλο Τροποποιήσεις Κανονισμών και Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων αναφέρει ότι:

« Νοείται όπου και εκεί που παρουσιάζονται οποιεσδήποτε συγκρούσεις του πρωτοκόλλου με τις προκηρύξεις, υπερισχύει το πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση που Ομάδα χρησιμοποιήσει Ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS–CoV-2 του Υπουργείου Υγείας, θα παραπέμπετε στον Αθλητικό Δικαστή για μηδενισμό στον ή/και στους συγκεκριμένους αγώνες.» ( η υπογράμμιση είναι δική μου).

Τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος τα οποία θα έπρεπε να πληρούνται σωρευτικά για να επιτύχει η ένσταση του ενιστάμενου σωματείου είναι τα ακόλουθα:

1) Ομάδα να έχει χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 και

2) Ο ποδοσφαιριστής να έχει παρακάμψει τις οδηγίες απομόνωσης για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση της οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS-Cov-2 του Υπουργείου Υγείας.

Στην βάση των πιο πάνω, ο Αθλητικός Δικαστής θα έπρεπε να αξιολογήσει την μαρτυρία που έχει ενώπιον του και να αποφασίσει την επιτυχία της ένστασης εάν και εφόσον πληρούντο σωρευτικά τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος. Αυτό που παρατηρήθηκε όμως είναι το εξής:

α) Ενώ ανέμενε για περίοδο 15 ημερών το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας, ουσιαστικά δεν το έλαβε καθόλου υπόψη και προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης στην βάση και μόνο του πρωτοκόλλου της ΚΟΠ. Προς τι ο λόγος τότε της αναμονής των 15 ημερών για να λάβει το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας εφόσον δεν θα το λάμβανε καθόλου υπόψη;

β) Στο πόρισμα του Υπουργείου Υγείας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά ότι οι 2 ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν νομότυπα και την ημέρα του αγώνος δεν ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Ειδικότερα:

«Κατόπιν της αξιολόγησης όλων των δεδομένων που είχε ενώπιον της η ΜΕΕ&ΕΛΝ και ακολουθώντας εσωτερικό πρωτόκολλο που βασίζεται σε οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC), ορθώς αποδέσμευσε τον Acoran Barrera Reyes.

Επίσης, η πλήρης ανάλογη διερεύνηση έγινε για τον Roberto Rosales για τον οποίο δεν έγινε διαδικασία αποδέσμευσης αφού όπως προαναφέρθηκε δεν είχε δηλωθεί ως θετικό κρούσμα.

Από έλεγχο στα αρχεία της ΜΕΕ&ΕΛΝ, η εν λόγω διαδικασία αποδέσμευσης ατόμων με αμφισβητούμενα εργαστηριακά αποτελέσματα έχει πολλάκις στο παρελθόν εφαρμοστεί και τα ανάλογα αποδεικτικά αρχεία υπάρχουν από 01/01/2021 ( Η υπογράμμιση είναι δική μου).

Ο ίδιος ο αθλητικός δικαστής, στην σελίδα 19 της απόφασης του, επιβεβαιώνει ότι δεν πληρείται το συστατικό στοιχείο αριθμός 1 πιο πάνω, εφόσον αποδέχεται ότι οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού εφόσον:

«……………………

Εάν η κατάληξή μου ήταν διαφορετική θεωρώντας ότι οι ποδοσφαιριστές ορθά αγωνίστηκαν (αφού τη δεδομένη στιγμή είχαν εξασφαλίσει την αποδέσμευση από το Υπουργείο Υγείας), τότε στην πραγματικότητα επιβραβεύεται η παραβίαση του Πρωτοκόλλου και στην πραγματικότητα θα έχουν πλέον όλα τα σωματεία και/ή οι ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να παρακάμπτουν με τον ίδιο τρόπο τις σχετικές πρόνοιες, καταργώντας ουσιαστικά το ίδιο το Πρωτόκολλο.»

γ) Το αν υπήρξε παράβαση του πρωτοκόλλου δεν οδηγεί αυτόματα σε μηδενισμό του εκάστοτε σωματείου για συγκεκριμένο αγώνα. Παρέχεται η δυνατότητα στον Πειθαρχικό Εισαγγελέα της Κοπ να παραπέμπει τους εκάστοτε παραβάτες ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή για επιβολή κυρώσεων. Στην σελίδα αρ. 1 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Παραβάσεις του πρωτοκόλλου θα παραπέμπονται για επιβολή κυρώσεων στον Αθλητικό Δικαστή», κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει σε άλλες περιπτώσει με επιβολή προστίμων από τον Αθλητικό Δικαστή σε σωματεία γιατί δεν δήλωσαν εγκαίρως στην ΚΟΠ τα κρούσματα κορονοϊού που είχαν επιβεβαιωθεί. Στην παρούσα περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει παραπομπή των ποδοσφαιριστών για παράβαση του πρωτοκόλλου και όχι να προχωρήσει ο Αθλητικός Δικαστής σε μηδενισμό του σωματείου αφού τα συστατικά στοιχεία του επίδικου πειθαρχικού ή άλλως πως αδικήματος δεν πληρούντο.

δ) Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Σελίδας 18 της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή όπου:

« Περαιτέρω διαπιστώνεται και από το πόρισμα της ad hoc επιτροπής του Υπουργείου Υγείας ότι τα δείγματα των αναφερομένων ποδοσφαιριστών στις 3/1/2022 ήταν όντως θετικά και δεν έγινε οποιοδήποτε λάθος από το χημείο Ευαγγέλου. Η μόνη παράλειψη του χημείου Ευαγγέλου σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας, ήταν ότι δεν δήλωσε, ως όφειλε, τα ευρήματα των θετικών εξετάσεων που αφορούσαν τον Roberto Rosales, για δείγματα που συλλέχθηκαν στις 3/1/2022 και 5/1/2022.»

Δεν είναι όμως αυτό που αναφέρει στο πόρισμα της η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Η Σχετική αναφορά της επιτροπής είναι η ακόλουθη:

« 4. Αν και τα δείγματα ημερομηνίας 03/01/2022 και των 2 ποδοσφαιριστών κρίθηκαν από το Εργαστήριο Αναφοράς ως Θετικά με χαμηλό αριθμό ιικών σωματιδίων  (που δεν είναι ικανό να μεταδοθεί σε άλλο άτομο), το δεύτερο δείγμα του Roberto Rosales που εξετάστηκε στο Εργαστήριο ……………………….. και αναφέρθηκε ως θετικό με ημερομηνία 05/01/2022, αξιολογήθηκε από το Εργαστήριο Αναφοράς ως αρνητικό.»

Όπως έκδηλα γίνεται αντιληπτό, ο Αθλητικός Δικαστής, δεν έχει εφαρμόσει ορθά στα γεγονότα το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και διαφαίνεται ότι προβαίνει και σε λανθασμένα ευρήματα και επί του ίδιου του πορίσματος το οποίο αναγράφει κάτι εντελώς διαφορετικό. Το λάθος και όχι κάποια παράλειψη που έγινε από το χημείο ήταν ότι επιβεβαίωσε ως θετικό κρούσμα ποδοσφαιριστή στις 05/01 ενώ δεν ήταν.

Κρίνω ότι στην βάση των πιο πάνω διαπιστώσεων η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή θα πρέπει να ανατραπεί από το Εφετείο και συνάμα να απορριφθεί η ένσταση του Ενιστάμενου Σωματείου στην βάση του ότι δεν πληρούνται τα συστατικά στοιχεία του υπό εξέταση αδικήματος».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Sponsored by Bank of Cyprus

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola…

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της...

Το πρόγραμμα της 24ης και 25ης αγωνιστικής…

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 24ης και της...

Σε 15 μέρες…τρία Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ! (ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΙΝΕΣ)

Θα…χορτάσουν από αιώνια ντέρμπι οι χιλιάδες φίλοι των δύο...

ΘΑ ΒΡΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ;

Το κάλεσμα, έγινε από τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Ζητείται...

«Έχουν έξοδα 13 εκατομμύρια και έσοδα 3 εκατομμύρια…»

Για όλα όσα αφορούν το ΑΠΟΕΛ και δη το...

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του EURO 2025

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων κληρώθηκε στον 8ο...

Έφυγαν 8.500 εισιτήρια…

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις δήλωσε ότι...

Πάφος – 94 καταγγελίες από την ποδηλατική αστυνομία

Σε 94 εξώδικες τροχαίες καταγγελίες προχώρησαν τα μέλη της...

ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ!

Συμβαίνει και αυτό με τον κύριο Γιώργο Νικολάου. Μας...

Τι θα πράξουν οι υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο αν αποτύχουν την Κυριακή (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι τρεις υποψήφιοι ρωτήθηκαν για το ενδεχόμενο εκλογικής αποτυχίας...

Αυτοί οι δρόμοι επηρεάστηκαν λόγω παγετού-Συνεχίζονται οι βροχές και τα χιόνια

Λόγω χιονόπτωσης και παγετού, επηρεάζονται αρκετοί δρόμοι των ορεινών...

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ-ΝΙΚΗ

Ο Φερέρα, έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της Ομόνοιας (στο...

Μέσα ο Σράντι, έξω ο Μπεσεντίν… (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Η Ομόνοια ανακοίνωσε 23άδα και τίποτε άλλο για το...

Έκοψε Βασιλόπιτα στο ΑΓΟ Λεμεσού ο Μιχαηλίδης… (ΦΩΤΟΣ)

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης παρευρέθηκε...

Στην 11άδα και οι τέσσερις νέοι… (ΣΚΕΨΕΙΣ ΒΕΣΚΟ)

Θέλει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι και την...

«Κτύπησε το τηλέφωνό μου στις 06.00 και μου είπαν ότι αποσωληνώθηκε…»

Σε τηλεοπτική εκπομπή (Πρωτοσέλιδο-Sigma) μίλησε το πρωί της Πέμπτης...

Το σκέφτεται για Βρσάλικο η Σαλερνιτάνα!

Στα ραντάρ της Σαλερνιτάνα βάζουν οι Ιταλοί τον Σίμε Βρσάλικο! Η...

«Με τη δύναμη του κόσμου μας» (ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, ανακοινώνει τις λεπτομέρειες...

ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΣΠ

Ο Λάζαρος….στιγματίστηκε στο ματς του α’ γύρου Ομόνοια-Ανόρθωση με...

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ: Πάφος FC – ΑΕΚ απευθείας από τη Cablenet (4/2)

Σε ρυθμούς 17ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος...

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΠ για ανταλλαγή διαιτητών με την Δανία…

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η  Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της...

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ: Μάχη 8άδας στην Βαλένθια… (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Δύο ματς στην Ισπανία και ένα στην Ιταλία περιλαμβάνει...

Ντέρμπι «αιωνίων» στο «Ελευθερία» (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Σε ρυθμούς προτελευταίας αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα της πρώτης...

Οι προβολείς στο «ΠΑΠ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Με ένα παραδοσιακό ντέρμπι του Κυπριακού ποδοσφαίρου ανοίγει σήμερα η...

TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15:00 10η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2023 18:20 ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΕΚΠΟΜΠΗ 19:00 ΑΕΛ...

Επιστροφή στις νίκες για Παρί και Μονακό, νέα γκέλα για την αδιόρθωτη Λιόν! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Πύρρειος αποδείχθηκε η επιστροφή στις νίκες με την εκτός έδρας...

Επικό κάζο για Ρόμα, αποκλείστηκε από την απίθανη Κρεμονέζε στο «Ολίμπικο»!

Η Ρόμα έκανε όνειρα για Κύπελλο αλλά η Κρεμονέζε την ξέρανε μέσα στο...

Άλωσε την έδρα της Μπέτις και… χάνεται από τον ορίζοντα της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Η Μπαρτσελόνα δεν… χαρίζει κάστανα στη Ρεάλ. Οι Καταλανοί πέρασαν με 2-1...

Η Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο «Γουέμπλεϊ» κυνηγώντας τίτλους!

Τον πρώτο της εγχώριο τίτλο μετά το 2017 θα...

Φόρεσε τα μπλε γράφοντας ιστορία ο Έντσο Φερνάντες! (ΦΩΤΟΣ)

Η Τσέλσι δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του Έντσο Φερνάντες...

ΜΑΪΝΤΣ 0-4 ΜΠΑΓΕΡΝ: Σαρωτικός Τσούπο Μότινγκ στην πρόκριση στα προημιτελικά!

Με τον Ερίκ Μαξίμ Τσούπο Μότινγκ σε εκπληκτική κατάσταση...

ΡΕΑΛ 83-68 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ξανά κατώτερος των προσδοκιών… (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το παρκέ του WiZink Center, αλλά...

Εφιαλτικό 20λεπτο για τον Εμπαπέ, έχασε πέναλτι και τραυματίστηκε…

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε την ευκαιρία να βάλει την Παρί στη θέση του...

ΑΛΜΠΑ 84-102 ΜΟΝΑΚΟ: Οι Μονεγάσκοι σάρωσαν το Βερολίνο!

Ήταν ματς με φαβορί και μ' αουτσάιντερ. Η Άλμπα...

Ζητείται φρένο στην κατηφόρα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, με τη νέα ήττα στην Τρίπολη την περασμένη...

Σε ρυθμούς 22ης αγωνιστικής… (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Σε ρυθμούς 22ης αγωνιστικής κινούνται οι ομάδες μας καθώς...

«Τούτο λείπει που το ΑΠΟΕΛ για να πιάσει πρωτάθλημα…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Το στοιχείο που λείπει από το ΑΠΟΕΛ ανέλυσε ο...

Αυτή την φορά θέλει νίκη σε ντέρμπι… (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ)

Στο πρώτο ντέρμπι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με τον Βέσκο...

ΕΦΕΣ 80-70 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ: Έκανε το καθήκον της και πλησίασε την οκτάδα!

Η Αναντολού Εφές δεν έθελξε ακριβώς με την απόδοσή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο 1ος ΚΑΙ Ο 2ος…

Η αγωνία στο κατακόρυφο. Θα είναι τελικά 1ος ο...

40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ…

Απίθανα πράγματα στα τελευταία λεπτά της μεταγραφικής περιόδου του...

«Θα χάσει το πρωτάθλημα ο Μιλόγεβιτς» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κώστας Μαλέκος έριξε δυνατές ατάκες για τον προπονητή...

Έπιναν ποτό στην κερκίδα… τιμωρήθηκε η Ανόρθωση!

Έπιναν ποτό στην κερκίδα φίλοι της Ανόρθωσης και τιμωρήθηκε...

Όλες οι μεταγραφές και πως μπορούν πλέον να ενισχυθούν οι ομάδες μας…

Ω γέγονε, γέγονε! Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έκλεισε...

Τα δεδομένα με Χουσαΐν ενόψει ΑΠΟΕΛ…

Ο Ετζάζ Χουσαΐν ανακοινώθηκε (οριστικά) στις 24 Ιανουαρίου από...

«Το ΑΠΟΕΛ εν θα νικήσει τον Απόλλωνα…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την πρόβλεψη ότι το ΑΠΟΕΛ δεν θα καταφέρει να...

«Δεν ήταν πέναλτι το χέρι του Μπάιριτς»!

Η ΚΟΠ στην επεξήγηση φάσεων τονίζει πως στη η...

«Η πολεμική απέναντι στο ΑΠΟΕΛ αυξάνεται»! (ΦΩΤΟΣ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πρόδρομος Πετρίδης, πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη...

«Το ΑΠΟΕΛ δεν είναι ομαδούλα για να παραχωρηθεί σε κανέναν επενδυτή της ώρας»!

Μίλησε και για τον επενδυτή ο Πρόδρομος Πετρίδης στη...

INSTAGRAM

1,564 Followers
Follow