Οι ισοπαλίες των μεγάλων
Statistics

Οι ισοπαλίες των μεγάλων

Δείτε αναλυτικά τις ισοπαλίες των μεγάλων από την σεζόν 2009-2010 έως την σεζόν 2018-2019

AΠΟΕΛ

 
AΠΟΕΛ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 4 3 1 8
2010-2011 32 2 0 0 2
2011-2012 32 2 3 1 6
2012-2013 32 1 2 1 4
2013-2014 36 2 3 1 6
2014-2015 32 3 4 4 11
2015-2016 32 2 0 3 5
2016-2017 32 3 2 3 8
2018-2019 32 2 2 3 7

 

ΟΜΟΝΟΙΑ

 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 4 1 3 8
2010-2011 32 3 5 1 9
2011-2012 32 4 2 0 6
2012-2013 32 4 1 1 6
2013-2014 36 3 5 3 11
2014-2015 32 1 2 2 5
2015-2016 32 5 2 0 7
2016-2017 32 3 2 1 6
2018-2019 32 1 3 2 6

 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 3 1 3 7
2010-2011 32 4 2 1 7
2011-2012 32 4 3 1 8
2012-2013 32 2 4 2 8
2013-2014 36 2 3 1 6
2014-2015 32 1 2 1 4
2015-2016 32 3 4 4 11
2016-2017 32 6 3 2 11
2018-2019 32 4 3 4 11

 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 4 2 3 9
2010-2011 32 1 4 2 7
2011-2012 32 1 3 3 7
2012-2013 32 2 5 2 9
2013-2014 36 0 2 3 5
2014-2015 32 1 2 2 5
2015-2016 32 3 4 4 11
2016-2017 32 3 3 4 10
2018-2019 32 2 3 2 7

 

AΕΛ

 
AΕΛ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 1 2 1 4
2010-2011 32 6 3 2 11
2011-2012 32 4 2 2 8
2012-2013 32 6 3 1 10
2013-2014 36 3 2 1 6
2014-2015 32 4 5 3 12
2015-2016 32 3 1 3 7
2016-2017 32 3 3 3 9
2018-2019 32 1 2 1 4

 

AΕΚ

 
AΕΚ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
2010-2011 32 2 4 0 6
2011-2012 32 5 4 1 10
2012-2013 32 1 3 0 4
2013-2014 36 4 1 6 11
2014-2015 32 3 4 1 8
2015-2016 32 3 1 2 6
2016-2017 32 2 5 3 10
2018-2019 32 3 3 2 8

 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

 
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΥΝΟΛΟ
2009-2010 32 5 3 8
2011-2012 32 4 2 4 10
2012-2013 32 3 2 2 7
2013-2014 36 0 2 1 3
2014-2015 32 3 4 2 9
2015-2016 32 2 7 1 10
2016-2017 32 4 3 2 9
2018-2019 32 1 3 4 8

 

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τις ισοπαλίες των ομάδων από την περίοδο 2009/2010 μέχρι την περίοδο 2018/2019 ανά σεζόν:

2009/10 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 4 1 3 8
AΠΟΕΛ 32 4 3 1 8
AΕΛ 32 1 2 1 4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 3 1 3 7
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 4 2 3 9
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 5 3 8

 

2010/11 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 3 5 1 9
AΠΟΕΛ 32 2 0 0 2
AΕΛ 32 6 3 2 11
AΕΚ 32 2 4 0 6
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 1 4 2 7
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 4 2 1 7

 

2011/12 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΕΛ 32 4 2 2 8
AΕΚ 32 5 4 1 10
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 1 3 3 7
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 4 3 1 8
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 4 2 0 6
AΠΟΕΛ 32 2 3 1 6
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 4 2 4 10

 

2012/13 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΠΟΕΛ 32 1 2 1 4
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 4 1 1 6
AΕΛ 32 6 3 1 10
AΕΚ 32 1 3 0 4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 2 4 2 8
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 2 5 2 9
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 3 2 2 7

 

2013/14  ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΠΟΕΛ  36 2 3 1 6
ΟΜΟΝΟΙΑ 36 3 5 3 11
AΕΛ 36 3 2 1 6
AΕΚ 36 4 1 6 11
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 36 2 3 1 6
ΑΠΟΛΩΝΑΣ 36 0 2 3 5
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 36 0 2 1 3

 

2014/15 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΟΝΟΙΑ  32 1 2 2 5
AΠΟΕΛ 32 3 4 4 11
AΕΚ 32 3 4 1 8
AΕΛ 32 4 5 3 12
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 1 2 2 5
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 1 2 1 4
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 3 4 2 9

 

2015/16 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΠΟΕΛ 32 2 0 3 5
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 5 2 0 7
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 3 4 4 11
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 4 3 4 11
AΕΚ 32 3 1 2 6
AΕΛ 32 3 1 3 7
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 2 7 1 10

 

2016/17 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΠΟΕΛ  32 3 2 3 8
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 3 2 1 6
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 6 3 2 11
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 3 3 4 10
AΕΚ 32 2 5 3 10
AΕΛ 32 3 3 3 9
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 4 3 2 9

 

2018/19 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΓΥΡΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΟΛΟ
AΠΟΕΛ  32 2 2 3 7
ΟΜΟΝΟΙΑ 32 1 3 2 6
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32 4 3 4 11
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32 2 3 2 7
AΕΚ 32 3 3 2 8
AΕΛ 32 1 2 1 4
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 32 1 3 4 8

Related posts