Ώρα Ακαδημιών

Ο Ερμής αναφέρει:

Ώρα.. ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.. σήμερα..το απόγευμα..Γιατί ΕΡΜΗΣ..ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, κάνει ένα σπορ, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση