Δικαίωση 20 χρόνια μετά το σκάνδαλο του ΧΑΚ

Για πρώτη φορά από το σκάνδαλο του ΧΑΚ πριν 20 χρόνια, δανειολήπτης από τον οποίο η πρώην Λαϊκή Τράπεζα αξίωνε ποσά που μαζί με τους τόκους υπερέβαιναν τις €800.000 δικαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση που εκδόθηκε προχθές.

Αρχικά πρωτόδικο Δικαστήριο είχε εκδώσει στις 29/2/2012 απόφαση υπέρ της τότε Λαϊκής Τράπεζας και εναντίον του εφεσείοντα για το ποσό των €421.617,86 με τόκο προς 8% επί ποσού €287.282,49 από 24/7/2007 μέχρι εξόφλησης, καθώς και για ποσό €27.422,10 με τόκο προς 12.25% από 1/10/2002 μέχρι εξόφλησης, με κεφαλαιοποιημένο τον τόκο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Παράλληλα, απέρριψε την ανταπαίτηση εφεσείοντος δανειολήπτη επιδικάζοντας τα έξοδα της αγωγής και της ανταπαιτήσεως υπέρ της τράπεζας και εναντίον του εφεσείοντος.

Παρά το γεγονός ότι στην πιο πάνω συμφωνία επιτρέπονταν συναλλαγές για το πιο πάνω ποσό, εντούτοις η Λαϊκή Τράπεζα επέτρεπε στην Λαϊκή Επενδυτική να αγοράζει μετοχές για ποσά που υπερέβαιναν κατά πολύ το συμφωνηθέν όριο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χρέος εις βάρος του εφεσείοντα – επενδυτή, ύψους €421.617,86, ποσό το οποίο το πρωτόδικο Δικαστήριο επιδίκασε εναντίον του επενδυτή.

Εναντίον της απόφασης αυτής ο αιτητής καταχώρησε έφεση και το Εφετείο προχθές την ανέτρεψε επιδικάζοντας εναντίον του επενδυτή, μόνον το ποσό των 30.000 λιρών (€52.153,94.). Το Εφετείο στην απόφαση του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο όρος στο «Σχέδιο Επενδυτής» ότι το ποσό των πιστωτικών διευκολύνσεων «θα υπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας» δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι καλύπτει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των 30.000 λιρών.

2. Η εφεσίβλητη τράπεζα επέλεγε εξ ιδίων της να καλύπτει τις συναλλαγές που γίνονταν από τη Λαϊκή Επενδυτική Λτδ κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν από τη συμφωνία του Επενδυτικού Σχεδίου.

3. Αποτελεί εντυπωσιακό γεγονός ότι από ένα όριο 30.000 λιρών το τελικώς αξιωθέν ποσό με τον τερματισμό της συμφωνίας ήταν του ύψους Λ.Κ.239.958,96.-, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η απορία πώς και με ποιο τρόπο η τράπεζα ήλεγχε με επιμέλεια του τι γινόταν από τη Λαϊκή Επενδυτική Λτδ, που ενεργούσε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του εφεσείοντα και για ποιο λόγο η Λαϊκή Τράπεζα χρέωνε χωρίς προβληματισμό τον λογαριασμό.

Για τον εφεσείοντα εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ανδρέας Θ. Μαθηκολώνης.