Ξένοι διαιτητές (Απόλλωνας)

«Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν έγινε κάτι επίσημο ακόμη. Μπορεί οποιοδήποτε σωματείο να κάνει την πρότασή του. Μέχρι στιγμής δεν υφίσταται τίποτα. Όταν υπάρχει κάτι χειροπιαστό θα ενημερώσουμε», όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλή.