Οι μεγαλο-μέτοχοι σε 20+1 κυπριακές εταιρείες

Οι κυπριακές εταιρείες, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου, ανακοίνωσαν τη διασπορά των μετοχών τους στο τρίτο τρίμηνο του 2019.
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικές από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες με τους κύριους μετόχους.

ATSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Ανδρέας Τσόκκος: 184.545.800 μετοχές (73,47%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:   61.630.764 μετοχές (24,54%)

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος: 74.145.000 μετοχές (74,99%)
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία: 5.695.199 μετοχές (5,76%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 18.339.310 μετοχές (18,55%)

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Αιμίλιος Πυρίσιης: 13.206.626 μετοχές (33,91%)
Ανδρέας Φραγκουλλής: 7.934.772 μετοχές (20,37%)
AstroBank Ltd: 7.785.907 μετοχές (19,99%)
Μαρία Μαραθοβουνιώτου: 2.329.122 μετοχές (5,98%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 7.133.385 μετοχές (18,32%)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
Lamesa Investments Limited (affiliate of Renova Group): 9,27%
Caius Capital LLP: 5.07%
European Bank for Reconstruction and Development: 5,02%
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd: 4.81%
TD Asset Management: 3.99%
Senvest Management LLC: 3.49%
Eaton Vance: 3.67%
Osome Investments Limited: 3.03%
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 61.65%

BLUE ISLAND PLC
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Σταύρος Κρεμμός: 4.529.520 μετοχές (29,34%)
Γεώργιος Ζαλούμης: 3.095.230 μετοχές (20,05%)
Suphire Securities & Financial Services Ltd: 3.771.941 μετοχές (24,43%)
JBS AG – Client Omnibus account for non-Cyprus Residents: 773.862 μετοχές (5,01%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 2.326.986  μετοχές (15,07%)

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Κωνσταντίνου Ανδρέας: 139.609.444 μετοχές (86,87%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:  20.596.676 μετοχές (12,82%)

DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Logicom Services: 59.232.100 μετοχές (29,62%)
7Q Invest Ltd: 11.511.485 μετοχές (5,76%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 129.321.135 μετοχές (64,62%)

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια ΛΤΔ: 86.725.772 μετοχές (21,01%)
Wargaming Group Limited: 85.068.978 μετοχές (20,61%)
Συγκρότημα Senvest: 20.910.425 μετοχές (5,07%)
Third Point Hellenic Recovery Fund: 51.991.639 μετοχές (12,59%)
Poppy S.A.R.I.: 71.428.572 μετοχές (17,30%)
Ταμείο Προνοίας Τρ. Υπαλλήλων Κύπρου: 25.850.000 μετοχές (6,26%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 68.760.342 μετοχές (16,66%)

KEO PLC
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 17.061.099 μετοχές (40,45%)
Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο: 11.370.565 μετοχές (26,96%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:   13.579.336 μετοχές (32,19%)

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Πόλυς Μαλλούππας: 17.385.672 μετοχές (40,23%)
Κώστας Παπακώστας: 7.198.230 μετοχές (16,66%)
Κώστας και Αντρούλλα Γιαννάκη: 2.756.250 μετοχές (6,38%)
CLR Investment Fund Public Ltd: 7.400.000 μετοχές (17,13%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 7.705.695 μετοχές (17,83%)

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Λεπτός Μιχαήλ Γ.: 69.415.566 μετοχές (68,27%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:   30.833.776 μετοχές ( 30,32%)

LOGICOM PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Βαρνάβας Ειρήναρχος: 38.186.848 μετοχές (51,55%)
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 7.615.937 μετοχές (10,28%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 25.131.277 μετοχές (33,92%)

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Δημήτρης Φ. Λόρδος:  5.304.465 μετοχές (10,50%)
Tassos Lordos Holdings Ltd: 12.250.206 μετοχές (24,24%)
ΜΟΝΕΔΑ & Συνεργάτες ΛΤΔ: 15.133.713 μετοχές (29,95%)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 6.044.012 μετοχές (11,96%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:   9.190.939 μετοχές (18,17%)

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Τάκης Κυριακίδης: 5.049.574 μετοχές (14,42%)
Δημήτριος Λόρδος: 6,257,709 μετοχές (17,87%)
Κωνσταντίνος Λόδρος: 5.902.180 μετοχές (16,86%)
Αρετή Ιωνίδου: 4.507.723 μετοχές (12,88%)
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 5.604.748 μετοχές (16,01%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:  7.687.223 μετοχές (21,96%)

LOUIS PLC
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Κωστάκης Λοΐζου: 300.325.679 μετοχές (65,21%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:  150.240.747 μετοχές (32,62%)

PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Λεπτός Μιχαήλ Γ.: 318.283.117 μετοχές (74,99%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 103.581.451 μετοχές (24,40%)

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Κωστάκης Λευκαρίτης: 5.049.415 μετοχές (5,77%)
Ντίνος Λευκαρίτης: 38.430.401 μετοχές (43,92%)
Ηλιάνα Θεοφάνους: 4.654.646 μετοχές (5,32%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 27.471.725 μετοχές (31,40%)

VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: 18.709.407 μετοχές (26,01%)
Compagnie Financiere Et De Participations: 18.688.575 μετοχές (25,98%)
The Cyprus Cement Public Company Ltd: 18.199.794 μετοχές (25,30%)
Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης: 3.840.585 μετοχές (5,34%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 12.406.949 μετοχές (17,25%)

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
N. K. Shacolas (Holdings) Ltd: 81.152.396 μετοχές (87.03%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:  12.060.960 μετοχές (12.93%)

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Cyprus Trading Corporation Plc: 117.240.047 μετοχές (66,99%)
Debenhams Retail Plc: 17.500.000 μετοχές (10%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:   37.865.034 μετοχές (21,64%)
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Cyprus Trading Corporation Plc: 167.517.742 μετοχές (78,30%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό:  46.182.462 μετοχές (21,59%)
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Κύριοι μέτοχοι (άνω του 5%)
Γιαννάκης Κελεπέσιης: 2.876.634 μετοχές (23,56%)
Κωνσταντίνος Κάκκουρας: 2.597.297 μετοχές (21,27%)
Νεοκλής Αλεξάνδρου: 876.251 μετοχές (7,18%)
Γιώργος Πίπης: 1.127.788 μετοχές (9,24%)
Διασπορά στο ευρύ κοινό: 3.655.575 μετοχές (29,93%)