Ομόνοια-Ανόρθωση, η ιστορία όλη…

Το ιστορικό των αναμετρήσεων ανάμεσα σε Ομόνοια και Ανόρθωση:

Διαβάστε επίσης: Aνόρθωση-Ομόνοια: Αυτοί που φόρεσαν και τις δύο φανέλες (pics)

1953-1954
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-0

1954-1955
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2

1955-1956
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 4-1

1956-1957
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2

1957-1958
ΑνόρθωσηΟμόνοια 3-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-3

1959-1960
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 5-2

1960-1961
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0

1961-1962
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1

1962-1963
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-2

1964-1965
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-4

1965-1966
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2

1966-1967
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1

1967-1968
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1

1968-1969
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1

1969-1970
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1

1970-1971
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-0

1971-1972
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1

1973-1974
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-0

1974-1975
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-4

1975-1976
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-0

1976-1977
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-4

1977-1978
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1

1978-1979
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0

1979-1980
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0

1980-1981
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2

1981-1982
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1

1982-1983
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1

1983-1984
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1

1984-1985
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-1

1985-1986
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0

1986-1987
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 3-1

1987-1988
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2

1988-1989
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2

1989-1990
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 5-0

1990-1991
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-1

1991-1992
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-3
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2

1992-1993
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0

1993-1994
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-1

1994-1995
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0

1995-1996
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-0

1996-1997
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-1

1997-1998
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2

1998-1999
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2

1999-2000
ΑνόρθωσηΟμόνοια 5-3
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2

2000-2001
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-1

2001-2002
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-3
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0

2002-2003
ΑνόρθωσηΟμόνοια 3-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-0

2003-2004
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-3
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1

2004-2005
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-4
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-0

2005-2006
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-2

2006-2007
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2

2007-2008
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0

2008-2009
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0

2009-2010
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-3
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-4

2010-2011
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0

2011-2012
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-4

2012-2013
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-3
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 4-0

2013-2014
ΑνόρθωσηΟμόνοια 3-1
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2

2014-2015
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-3
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-1

2015-2016
ΟμόνοιαΑνόρθωση 0-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0
ΟμόνοιαΑνόρθωση 3-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-3

2016-2017
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 2-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 2-0
ΑνόρθωσηΟμόνοια 4-3

2017/18
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-2
ΑνόρθωσηΟμόνοια 1-2

2018/19
ΟμόνοιαΑνόρθωση 1-1
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0

2019/20
ΑνόρθωσηΟμόνοια 0-0

Aνόρθωση-Oμόνοια 18-32

Παρακολουθήστε στιγμιότυπα των αναμετρήσεων, με την Ανόρθωση ως γηπεδούχο, των σεζόν 1998-99, 2000-01, 2003-04, 2006-07, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 και 2016-17.