Επίσημο για Γιώργο Νικολάου

Η χθεσινή απόφαση του Οθέλλου για καταγγελία του διαιτητή του αγώνα με τον Ερμή και του βοηθού Μαρίνου Γαβριήλπήρε επίσημη μορφή.