Κανένας… (Απόλλων)

Κανένας να μην υποτιμά τον Σωφρόνη.

Είναι έμπειρος και ξέρει τι χρειάζεται ο Απόλλωνας για να ανακάμψει…